Tuyển dụng

Thông báo tuyển dụng TDV OTC

Công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây là một trong những công ty hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất thuốc và thực phẩm chức năng. Do nhu cầu phát triền thị trường, công ty chúng tôi cần tuyền trình dược viên tại các khu vực cụ thể như sau:

Đọc thêm...

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG TDV KHU VỰC MIỀN NAM

Công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây là một trong những công ty hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất thuốc và thực phẩm chức năng. Do nhu cầu phát triền thị trường, công ty chúng tôi cần tuyền trình dược viên tại khu vực miền nam

Đọc thêm...

TUYỂN DỤNG DƯỢC SĨ ĐẠI HỌC

Cơ hội lớn để bạn thử sức với công việc có mức thu nhập cao - cơ hội thăng tiến tốt

Đọc thêm...

Thông báo tuyển dụng Quản lý nhãn hàng

Công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây là một trong những công ty hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất thuốc và thực phẩm chức năng. Do nhu cầu phát triền thị trường, công ty chúng tôi cần tuyển dụng vị trí quản lý nhãn hàng cụ thể như sau

Đọc thêm...

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG QUẢN LÝ TRÌNH KHU VỰC MIỀN NAM

Công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây là một trong những công ty hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất thuốc và thực phẩm chức năng. Do nhu cầu phát triền thị trường, công ty chúng tôi cần tuyền quản lý trình dược viên tại khu vực miền nam cụ thể như sau:

Đọc thêm...

Thông báo tuyển dụng nhân viên đăng ký hồ sơ

Nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển, mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty Cổ phần Dược Phẩm Hà Tây thông báo tuyển dụng như sau:

Đọc thêm...

Thông báo tuyển dụng nhân viên phòng QA

Nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển, mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty Cổ phần Dược Phẩm Hà Tây thông báo tuyển dụng như sau:

Đọc thêm...

Thông báo tuyển dụng Kiểm nghiệm viên

Nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển, mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty Cổ phần Dược Phẩm Hà Tây thông báo tuyển dụng như sau:

Đọc thêm...

Trang 3/6